Deux ex machina

Deux ex machina
Forumteater i SOSU - Deux ex machina, et projekt der udvikler, afprøver og spreder Forumteaterets entreprenerende metoder

Kort om projektet

Sosu'erne skal navigere i meget komplekse rum og ofte modstridende systemer, hvor der er mange hensyn at tage både til borgere, kollegaer og pårørende. Brugen af Forumteateret i sosu-undervisningen giver mulighed for at lave træningsbaner, hvor eleverne kan arbejde med de dilemmaer, som de kommer til at møde i praksis.

Ved at bruge Forumteater kan underviseren åbne for en fælles dialog om løsninger på dilemmaer, muligheder for forbedringer og ideer til nye veje. Det er en metode, der kan bruges undervejs på uddannelsen, og som kan klæde eleverne på til at skabe nyt og gribe ind.

Målet med projektet er at introducere entreprenørskab og innovation på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg og tage de første skridt hen mod en integration i undervisningen. Det særlige ved projektet er, at det gør forumteaterets innovative potentialer tilgængelige på undervisernes scene. 

Deltagere

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Bevilling

Fonden for entreprenørskab Young-Enterprise Denmark

Status

Projektet forløb i perioden august 2011 til december 2012 og var en forløber for projektet SosuForum.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder Julie Kordovsky, e-mail jko@sosu-stv.dk