Læringscafe

Læringscafe
STØTTE TIL HJEMMEARBEJDET?
SÅ KOM I CAFEEN!

I Skive:

Der arbejdes på en ny udgave af læringscafe.

Henvendelse:  Marie Marquartsen

I Thisted

Der arbejdes på en ny udgave af læringscafe.

Henvendelse: Marie Marquartsen

 I caféen kan du få vejledning og støtte til:

  • hjemmearbejde, opgaver og projekter
  • at få mere ud af din faglige læsning
  • at komme i gang med skriftlige opgaver
  • at bruge læse-/staveprogrammer på computeren
  • at søge informationer.