Støtte til læsning og SPS

Støtte til læsning og SPS
Skolen tilbyder specialpædagogisk støtte til de elever, der har behov for det.

Skolen har en specialpædagogisk koordinatorer, hvis opgave er at koordinere støtte til elever med særlige behov, så de bliver i stand til at gennemføre deres uddannelse.

Vi tilbyder specialpædagogisk støtte i form af:

  • IT hjælpermidler i form af fx. IT-startspakke, Intowords til Mac og GoogleCrome og/eller Ipad med talegenkendelsesprogrammet Siri
  • Studiestøttetimer til udvikling af læse- og skrivestrategier
  • Studiestøttetimer til udvikling af generelle studieteknikker
  • Særlige vilkår i forbindelse med prøver
  • Desuden har alle skolens elever mulighed for individuel vejledning og støtte til lektier en time hver dag i skolens læringsspor
  • Alle elever har adgang til E-bøger, som kan give støtte til læsning og til at tage notater.
  • Alle elever har mulighed for at mødes med skolens læsevejleder i løbet af deres uddannelse

Skolen tilbyder elever med læse- og/eller skrivevanskeligheder en ordblindetest ved mistanke om ordblindhed.