Samtale

Samtale
Der er en række muligheder for samtaler, der kan hjælpe og støtte dig i forbindelse med uddannelse.

Kontaktlærer

Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte din faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet.

I løbet af uddannelsen har du løbende uddannelsessamtaler med kontaktlæreren med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler.

Skole- praktikkoordinatorer

Skolepraktikkoordinatorerne optager elever til hjælper- og assistentforløbene og kan vejlede dig i forhold til optagelse. Når du er optaget på uddannelsen udarbejder skolepraktikkoordinatoren i samarbejde med dig din personlige uddannelsesplan. Gennem hele uddannelsen kan du få støtte og vejledning med det mål, at du gennemfører uddannelsen.

Når skolepraktikkoordinatorerne samarbejder med dig og finder løsningsmuligheder for dig i dit uddannelsesforløb sker det med udgangspunkt i dig og din situation samt målene for uddannelsen. Fokus er at tilrettelægge et uddannelsesforløb som giver mening for dig, og som giver dig mulighed for at mestre at være i uddannelse, så du kan udvikle de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at nå målene. 

Ungekoordinatorer

Skolen har ungekoordinatorer, hvis primære opgave bl.a. er at støtte elever på grundforløbet, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse.

Psykologisk bistand

Der er også mulighed for psykologisk bistand på skolen via samtaler. Samtalernes formål er at støtte elever med særlige udfordringer, således at eleven oplever at trives og at være i stand til at mestre at gennemføre uddannelsen.

Socialrådgiver

Skolen i Skive tilbyder nu vejledning og støtte i form af samtaler til SOSU assistentelever for at give de bedste muligheder for at gennemføre uddannelsen. Samtalerne kan tage udgangspunkt i en følelse af vanskeligheder, og etableres efter ønske fra eleven selv.