Organisationens opbygning

Organisationens opbygning
På det organisatoriske plan har organisationen 3 niveauer: Bestyrelsen, Det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU) og skolens ledelse.

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en organisation præget af nysgerrighed og fokuseret på udvikling og personlige kompetencer. Ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Vi uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og derudover tilbyder vi grundforløb indenfor indgangen sundhed, omsorg og pædagogik samt uddannelser via vores Kursus- og Udviklingsafdeling indenfor feltet.