Mission og Vision

Mission og Vision

Mission

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en central aktør i udviklingen af det lokale velfærdssamfund.

Skolen arbejder, med afsæt i de nationale strategier, for udvikling af fremtidens velfærd.

Gennem skolens grund-, efter- og videreuddannelser indenfor omsorg, sundhed og pædagogik, uddanner vi elever og kursister til, med stærk faglighed og anerkendende menneskesyn, at være dygtige og efterspurgte medarbejdere.


Vision

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg´s vision er:

  • At være attaktiv overfor alle, der søger en erhvervsuddannelse.
  • At være en anerkendt og ambitiøs grund- og efteruddannelsesaktør indenfor hovedområdet Omsorg, Sundhed og Pædagogik i udviklingen af det danske velfærdssamfund.
  • At være kendt for et målrettet, rummeligt og eksperimenterende læringsmiljø


Vores fokus er:

  • At udvikle uddannelsesudbud, så vi til stadighed imødekommer krav og forventninger i udviklingen af fremtidens velfærd.
  • At alle elever gennemfører deres uddannelse på højst mulige faglige niveau.
  • At udvikle elever og kursisters faglige potentiale, så de fremmer deres uddannelsesmobilitet og jobmuligheder.

 

Skolen hviler på en anerkendende tilgang.

Det betyder at:

  • Forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen
  • Engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne
  • Arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone
  • Høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag.

Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.