Kvalitetsarbejde

Kvalitetsarbejde

Arbejdet med kvalitet på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg handler bl.a. om systematisk at dokumentere og evaluere, i hvor høj grad vi lever op til vores mission, vision og målsætninger.