Skole - praktikforum

Skole - praktikforum
Samarbejde mellem skole og praktik.

Formålet med samarbejdet igennem skole-praktikforum er at koordinere, drøfte og træffe beslutninger omkring principielle og overordnede forhold, der berører SOSU-uddannelsen.

Indhold

  • Opgaver som følge af ny lovgivning, uddannelsesordninger,   skoleoptag, dimensionering.
  • Drøfte og planlægge samarbejdet mellem skole og praktik. Herunder vurderer behovet for og udstikker retningslinjer for afholdelse af øvrige møder og information.
  • Arbejde for at udvikle det gode læringsmiljø, herunder sikre og udvikle sammenhænge mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.
  • Igangsætte og udvikle pædagogiske tiltag mellem skole og praktik. Herunder at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Deltager

Overordnede uddannelsesansvarlige / uddannelseskoordinatorer fra primær, psykiatri og somatisk samt Direktør, Vicedirektør og skole-praktikkoordinatorer. Afhængig af dagsorden kan andre inviteres.

Skolen er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og for at skrive kort beslutningsreferat.

Der afholdes ca. 6 årlige møder.