I praktik

I praktik
Aktuelle materialer til praktikstederne for uddannelserne.

Du finder flere relevante materialer for de enkelte uddannelser i menuen til venstre.

Fælles for uddannelserne

Erhvervsuddannelser - Love og regler

Uddannelsesbekendtgørelser

Uddannelsesordninger:
Uddannelsesordningerne for social- og sundhedsuddannelserne, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent, ligger i Undervisningsministeriets database Uddannelsesadministration.

  1. Vælg Indgang og Uddannelse
  2. Vælg, hvilken udskriftdesign du har brug for:
    ◦ Generel tekst beskriver uddannelsens struktur, varighed og de personlige kompetencer
    ◦ Fagtilknytninger - udvidet oversigt beskriver fag og faglige mål.