Praktisk information

DIGITAL Tilmelding

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.sosu-stv.dk/kurser.
Du kan også tilmelde dig via www.efteruddannelse.dk, hvor du kan søge på kviknummeret.

Optagelse på uddannelserne sker efter først-til-mølle princippet.

Hvis tilmeldingsfristen er overskredet eller holdet er fyldt, er du altid velkommen til at kontakte kursussekretærerne på tlf. 89 12 44 00.

Ønsker du som ledig at deltage på vores uddannelser, skal du kontakte os.

Adgang og pris

AMU-uddannelser til social- og sundhedsområdet er som regel gratis for AMU-målgruppen, fordi der ydes statstilskud. Dog kan der ved enkelte uddannelser være en lovpligtig deltagerbetaling.

Hvis du tilhører AMU-målgruppen, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
F
or yderligere information skal du kontakte din A-kasse.

Deltagere med en uddannelse over ervhervsuddannelsesniveau er velkomne på AMU-uddannelserne, dog kan der ikke opnås VEU-godtgørelse. Derudover skal denne gruppe betale for at deltage, fordi der ikke ydes statstilskud. Få oplyst prisen hos kursussekretærerne på tlf. 89 12 44 00.

Priserne i efteruddannelsesudbuddet er taget ud fra finansloven 2014. Der tages forbehold for pris- og takstændringer.

I 2015 udbyder vi to uddannelser som indtægtsdækket virksomhed (IDV):

  • Proceskonsulentuddannelse
  • Mindfulness

Til uddannelserne kan der ikke søges VEU-godtgørelse og befordring. Deltagerprisen er angivet ved den enkelte uddannelse.

Tillægsbetaling

På konkrete forløb med særlige afholdselses- og tilrettelæggelsesformer (fx aften- eller weekendundervisning) kan der være et tillæg til den normale deltagerbetaling. Prisen vil i det tilfælde være oplyst ved tilmeldingen på www.efteruddannelse.dk

målgruppe

Alle kan optages på en AMU-uddannelse. AMU er udviklet for kortuddannede, det vil sige ikke faglærte og faglærte. Andre med en mellemlang eller videregående uddannelse kan deltage mod betaling. Prisen kan oplyses ved henvendelse til kursussekretærerne på tlf. 89 12 44 00.

LediG

Som ledig har du mulighed for at bruge retten til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kontakt din A-kasse.

VEU-godtgørelse

Personer, der tilhører målgruppen, kan søge VEU-godtgørelse. Forudsætningen for VEU-godtgørelsen er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. Ansøgningen om tilskud skal ske digitalt via www.efteruddannelse.dk

Får du løn under uddannelsen, udbetales VEU-godtgørelsen til din arbejdsgiver.

Læs reglerne om VEU-godtgørelse.

Kost og logi

Ved deltagelse i AMU-uddannelserne kan du søge om tilskud til kost og logi, hvis du har mere end 60 km mellem bopæl og uddannelsesstedet, eller hvis det tidsmæssigt eller af andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret.

Satserne pr. 1. januar 2015 for kost og logi er op til i alt kr. 500,00 pr. dag. Har du brug for kost og logi, kontakt kursussekretærerne på tlf. 89 12 44 00.

Transport

Ved daglig transport kan du søge om befordringstilskud mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger udover 24 km pr. dag. Befordringen søges via www.efteruddannelse.dk

Afmelding

Arbejdsgiveren skal betale et afmeldegebyr efter følgende regler og satser:
På uddannelse, som er op til 1 uges varighed er gebyret:

  • udeblivelse på 1. kursusdag - 2500 kr.
  • framelding senere end 1 uge inden 1.kursusdag - 1500 kr.
  • framelding tidligere end 1 uge inden 1.kursusdag er gebyrfri

På uddannelse, som overstiger 1 uges varighed er gebyret:

  • udeblivelse på 1. kursusdag - 3500 kr.
  • framelding senere end 1 uge inden 1.kursusdag - 2500 kr.
  • framelding tidligere end 1 uge inden 1.kursusdag er gebyrfri

Den sidste dag, hvor frameldigen kan ske gebyrfrit er ugedagen inden uddannelsesstart, fx hvis uddannelsens 1. dag er en mandag, er sidste frist for gebyrfri afmelding den foregående mandag.

Uddannelsesbevis

Der gives uddannelsesbevis, hvis du har opnået målet for uddannelsen. Det er den kursusansvarlige underviser, der vurderer, om du kan få bevis.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål eller brug for yderligere informationer, så kontakt os på tlf.: 89 12  44 00 eller skive@sosu-stv.dk

Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i forhold til indhold og pris.