Pleje af patienter på intensiv- og opvågningsafd.

  • Info
Fagnummer: 46898

Beskrivelse

På baggrund af tidligere erhvervet viden samt ny viden om den intensive patient/opvågningspatienten kan deltageren samarbejde om varetagelse af sygeplejen samt dokumentere denne. Deltageren kan handle på relevante observationer, undersøgelser og prøver, der er knyttet til intensiv- og opvågningspatienten, og kan videregive disse informationer til relevante samarbejdspartnere, f.eks. sygeplejersker eller læger. Derudover kan deltageren handle ud fra procedurer og standarder samt assistere kompetent i forbindelse med kritiske og akutte komplikationer. Deltageren har viden om og forståelse for de særlige hygiejniske problemstillinger, der knytter sig til arbejdet på intensiv- og opvågningsafdeling, og kan selvstændigt klargøre, vedligeholde og rengøre diverse apparaturer, instrumenter med mere. Deltageren kan på baggrund af tidligere erhvervet viden handle i forhold til patienters og pårørendes sorg- og krisereaktioner og kan forholde sig aktivt til de særlige etiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med pleje og behandling af den intensive patient. I forbindelse med mobilisering og rehabilitering af intensivpatienten kan deltageren samarbejde tværfagligt og medvirke til at støtte, vejlede, informere og motivere patient samt pårørende. Endvidere kan deltageren samarbejde om og medvirke til overflytning eller udskrivelse af intensiv/opvågningspatienten.

Formål

Deltageren kan indgå i det tværfaglige samarbejde om varetagelse af sygeplejen til den intensive patient/opvågningspatienten.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der arbejder inden for intensiv- og opvågningsområdet.

Varighed

12 dage

Områder

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet