Udarbejdelse af projektrapporter

  • Info
Fagnummer: 45989

Beskrivelse

Deltageren kan udarbejde en problemformulering, der er styrende for projektarbejde og rapportskrivning samt afgrænse et problemområde således at der er foretaget bevidst til- og fravalg. Deltageren kan konkludere på en analyse og opbygge en projektrapport således at der er sammenhæng imellem problemformulering, analyse og konklusion. Endelig kan deltageren præsentere resultatet af projektet i rapportform, anvende retningslinier for god rapportskrivning og omsætte projektets hovedkonklusioner i kort form, eksempelvis som nyhed på nettet, intern nyhedsformidling mv.

Formål

Deltageren kan efter uddannelsen udarbejde en problemformulering, og afgrænse et problemområde, opbygge en rapport således at der er sammenhæng imellem problemformulering, analyse og konklusion samt præsentere resultatet af projektet.

Målgruppe

Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Varighed

2 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap