Projektudvikling og gennemførelse

  • Info
Fagnummer: 45987

Beskrivelse

Deltagerne kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. I forbindelse med udformningen af projektet, kan deltageren formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser, inkl. hoved- og delmål, herunder udarbejdelse af aktivitets- og ressourceoversigt. Deltageren kan desuden udarbejde et forslag til en tidsplan til at styre efter.

Formål

Deltageren kan efter uddannelsen formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål.

Målgruppe

Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Varighed

2 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap