Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet

  • Info
Fagnummer: 45622

Beskrivelse

Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvsty-rende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst vi-dereudvikler et velfungerende team.

Formål

Deltageren kan formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden.

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Varighed

4 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap