Værdibaserede arbejdspladser

  • Info
Fagnummer: 45368

Beskrivelse

På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdi-agent herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Formål

På kurset lærer du at formulere og implementere virksomhedens værdier inden for dit eget arbejdsområde.

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Varighed

2 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet