Måltidet i pædagogisk arbejde

  • Info
Fagnummer: 44800

Beskrivelse

Deltageren kan skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidet ud fra viden om egen og andre kulturers holdninger og ud fra overvejelser om de æstetiske forholds betydning. Deltageren kan i samarbejde med forældre, kolleger og børn tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost og forståelse for kostens betydning for børns udvikling og trivsel. I samarbejde med børnene kan deltageren sætte fokus på de sundheds- og trivselsmæssige sammenhænge, der er mellem mad, hygiejne og sygdomme.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan skabe sociale og pædagogiske rammer om måltidet og i samarbejde med forældre, kolleger og børn kan tilrettelægge måltidet ud fra indsigt i ernæringsmæssig god kost og forståelse for kostens betydning for børns udvikling, sundhed og trivsel.

Målgruppe

Deltagerne skal have praksiserfaring fra området.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge