Teater og drama i pædagogisk arbejde

  • Info
Fagnummer: 44798

Beskrivelse

Deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen. Deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter. Deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende.

Formål

Deltageren kan anvende og formidle forskellige kreative, musiske og dramatiske fremstillingsformer og foretage valg i relation til en given målgruppe. Deltageren kan fremstille forskellige teaterobjekter ud fra pædagogiske begrundelser. Deltageren kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler.

Målgruppe

Medarbejdere i dag- og døgntilbud.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap