Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer

  • Info
Fagnummer: 44784

Beskrivelse

Deltageren kan skabe et hverdagsliv sammen med beboerne med baggrund i beboernes livshistorie. Deltageren kan medvirke til, at aktiviteter i og uden for leve- og bomiljøerne bliver tilpasset beboernes muligheder og behov. Deltageren kan støtte beboernes mestringsevne og anvende anerkendende og værdsættende arbejdsmetoder i forhold til beboerne, deres pårørende og andre samarbejdspartnere. Deltageren kan arbejde i forhold til de lokalt besluttede rammer og det lovmæssige grundlag derfor.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne opnår viden om de socialpædagogiske tilgange til arbejdet i leve- og bomiljøer.

Målgruppe

Deltagerne skal have arbejdserfaring fra leve-bo-miljøer for ældre eller lignende.

Varighed

4 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi