Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

  • Info
Fagnummer: 44783

Beskrivelse

Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Formål

Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.

Målgruppe

Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap