Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

  • Info
Fagnummer: 44782

Beskrivelse

Deltageren kan medvirke i arbejdet med alvorligt syge i eget hjem. Deltageren har kendskab til forskellige palliative metoder, der kan tilbydes den syge, og kan medvirke i behandlingen. Deltageren kender de etiske dimensioner i omsorgsarbejdet og sin egen rolle i det tværfaglige samspil. Deltageren kan medvirke til vejledning om offentlige og private tilbud til alvorligt syge og deres pårørende. Deltageren kan forebygge psykisk betingede arbejdsskader, bl.a. gennem samtaler med kolleger.

Formål

Efter endt uddannelse har deltagerne erhvervet færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere med flere.

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi