Planlægning af pædagogiske aktiviteter

  • Info
Fagnummer: 44431

Beskrivelse

Deltageren kan planlægge aktiviteter med udgangspunkt i et pædagogisk mål og ud fra forståelse af børnenes behov, interesser og individuelle forudsætninger. Deltageren har redskaber til praktisk gennemførelse af aktiviteterne og kan tage højde for de fysiske rammer. Deltageren kan foretage en løbende vurdering og justering af aktiviteten i forhold til børnenes reaktioner og målet med aktiviteten. Deltageren kan planlægge selvstændigt og i samarbejde med kolleger.

Formål

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med kolleger planlægge, gennemføre, vurdere og justere aktiviteter for børn med udgangspunkt i et pædagogisk mål.

Målgruppe

Målgruppen er pædagogmedhjælpere og dagplejere og andre, der deltager i arbejdet med at formulere pædagogiske læreplaner.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge