Omsorg for personer med demens

  • Info
  • Afholdelse og tilmelding
Fagnummer: 44327

Beskrivelse

Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Målgruppe

Adgang til kurset har social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

ams1802

Dato

01-02-2018 - 07-02-2018

Varighed

5,0 dage

Priser

Afholdelsessted

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 2 C
7800 Skive

Undervisningstype

Kontaktperson

Pia Merete Hansen
89124407

Dage for afholdelse

  • 01-02-2018 - 07-02-2018