Børns udtryksformer

  • Info
Fagnummer: 44300

Beskrivelse

Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. De kan delagtiggøre børnene i den fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed.Deltagerne har kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske, så de kan indgå i tilrettelæggelse af aktiviteter med et varieret udbud af udtryksformer tilpasset både det enkelte barns og børnegruppens behov.

Formål

Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge