Børns kompetenceudvikling 0-5 år

  • Info
Fagnummer: 44299

Beskrivelse

Deltagerne kan indgå i en relation med det 0-5 årige barn ud fra en forståelse og respekt for barnets udtryk, livssituation og oplevelse af verden. Derved bidrager de til barnets udvikling af kompetencer og livskvalitet. De kan formidle observationer af barnet til kolleger og indgå i en faglig dialog om støtte og vejledning til det enkelte barn. De kan medvirke i dialogen med forældrene om det enkelte barns specifikke udviklingsforløb.

Formål

Deltagerne kan indgå i relation med det 0-5 årige barn, så de bidrager til barnets udvikling af kompetencer.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge