Brugerindflydelse i pædagogisk praksis

  • Info
Fagnummer: 44298

Beskrivelse

Deltagerne kan i samarbejde med kolleger sikre brugerne indflydelse i henhold til lov om social service ved at inddrage dem i arbejdet med at planlægge retningslinjer for og indhold i institutionen.Deltagerne kan identificere barrierer og dilemmaer ved brugerinddragelsen og i samarbejde med brugerne skabe relevante løsninger i en ligeværdig relation, samtidig med at de fungerer som offentlig myndighed.

Formål

Deltagerne kan i samarbejde med kolleger sikre brugerne indflydelse i henhold til lov om social service ved at inddrage dem i arbejdet med at planlægge retningslinjer for og indhold i institutionen.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap