Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

  • Info
Fagnummer: 44296

Beskrivelse

Deltagerne kan sammen med det øvrige personale deltage i forskellige former for forældresamarbejde ud fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og formidle konkrete hændelser og historier fra barnets hverdag samt tage del i planlagte forældresamtaler. De kan reflektere over egne normer og holdninger og tage højde for disses indflydelse på forældresamarbejdet.

Formål

Deltagerne kan indgå i forskellige former for forældresamarbejde ud fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og formidle konkrete hændelser og historier fra barnets hverdag.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge