Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

  • Info
Fagnummer: 44274

Beskrivelse

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Formål

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap