Børns motorik, sansning og bevægelse

  • Info
Fagnummer: 44262

Beskrivelse

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejdeud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene overfor. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen.

Formål

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge