Pleje af patient med akut medicinsk sygdom

  • Info
Fagnummer: 44008

Beskrivelse

Deltagerne kan arbejde med en mulig rehabilitering af den akut indlagte medicinske patient på sygehusene.De kan indgå i relationer med patienter i krise, herunder forholde sig konstruktivt til etiske og moralske problemstillinger i plejen.De kan i samarbejdet med patienten og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med udgangspunkt i de specifikke sygdoms- og evt. almene sundhedsproblemer.De kan begrunde plejen på baggrund af kvalificerede skøn og medvirke til kvalitetsudvikling af plejen og patientbehandlingen. De kan metodisk indsamle og bearbejde patientdata og har herunder indsigt i it-plejesystemer.De kan formidle samarbejdet mellem patienten og social- og sundhedspersonalet fra indlæggelse på afdelingen til patientens udskrivelse. Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring med arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Formål

Patienter med akutte medicinske sygdomme, indlagt på hospital.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Varighed

20 dage

Områder

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet