Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje

  • Info
Fagnummer: 42931

Beskrivelse

Deltageren kan arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til inkontinens ved at bidrage til opsporing af inkontinens samt medvirke i ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens. I det arbejde kender deltageren årsager til og symptomer på inkontinensproblemer, har indsigt i, hvordan hverdagslivet påvirkes, og kan observere symptomer. Desuden har deltageren kendskab til de almindeligst forekommende hjælpemidler og kan anvende dem korrekt. Deltageren kan opsøge lokale instrukser og efterleve dem i det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren videregive relevant information til samarbejdspartnere.

Formål

Deltageren har kendskab til årsager til og symptomer på inkontinens og til de mest almindelige hjælpemidler. Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til opsporing af inkontinens og ukomplekse pleje- og behandlingsforløb af inkontinens.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m., og medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Det kan f.eks. være social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og medarbejdere med lignende uddannelser og evt. social- og sundhedsassistenter samt pædagogmedhjælpere.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap