Introduktion til førstehjælp på jobbet

  • Info
Fagnummer: 42730

Beskrivelse

Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Formål

Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og alarmering.

Målgruppe

AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Varighed

0 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap