Udvikling og styring af aktiveringsprojekter

  • Info
Fagnummer: 42687

Beskrivelse

Deltagere er efter endt uddannelse: - i stand til at udvælge relevante udviklings- og aktiveringsprojekter med udgangspunkt i ældre- og handicapgruppens særlige forudsætninger og potentialer - i stand til at omsætte ideer til strukturerede projekter, herunder formulere mål og planlægge gennemførelse - i stand til at inddrage og motivere såvel borgere som kolleger og eksterne samarbejdspartnere i udviklings- og aktiveringsprojekter, samt strukturere en hensigtsmæssig arbejdsfordeling - i stand til at opspore relevante fonde, private som politiske organer med henblik på at udarbejde ansøgninger til disse vedrørende projektstøtte - i stand til at planlægge og styre et budget inden for et valgt projektemne - i stand til at evaluere og justere igangsatte udviklings- og aktiveringsprojekter

Formål

Deltagerne skal kunne anvende og udøve ledelse i den projektorganiserede arbejdsform.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i amtslige og primærkommunale social- eller sundhedstjenester med arbejdsfunktioner inden for ældre- og handicapområdet.

Varighed

6 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet