Psykiatrisk suppleringsuddannelse

  • Info
Fagnummer: 42684

Beskrivelse

Målet med uddannelsen er: - at deltageren i udøvelse af psykiatrisk sygepleje gør sig etiske og moralske overvejelser, der afgrænser eller tilskynder til handling over for patienter og kolleger - at deltageren ud fra sin viden om udviklingen af psykiatrien, de psykisk syges vilkår, samt organiseringen af psykiatrien, kan deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten - at deltageren kan tilrettelægge plejeforløb, udfra en viden om psykiatriske sygdomme og undersøgelses- og behandlingsmetoder - at deltageren får en øget viden om egen kompetence i aggressions- og voldssituationer, og bliver bevidst om anvendelsen af den gældende lovgivning om frihedsberøvelse og anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger/institutioner - at deltageren får afprøvet forskellige metoder til aktivering af psykiatriske patienteer, således at de kan iværksætte kvalificeret samvær - at deltageren udviser øget faglighed i udøvelsen af psykiatrisk sygepleje, der bygger på en detaljeret viden om menneskesyn, sundheds- og sygdomsopfattelser, normalitet og afvigelse, samt målet med psykiatrisk sygepleje

Formål

Social- og sundhedsassistenterne kan inden for det psykiatriske speciale udøve den faglige kompetence selvstændigt og varetage aktivitets- og omsorgsopgaver samt grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som har praktisk erfaring inden for det psykiatriske hospitalsområde eller psykiatriske institutionsområde, eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne skal have minimum ½ års arbejdserfaring fra det psykiatriske speciale inden for de sidste 2 år.

Varighed

20 dage

Områder

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet