Pleje og behandling af diabetikere

  • Info
Fagnummer: 42683

Beskrivelse

Deltagerne bliver i stand til selvstændigt og i et samarbejde, at vejlede diabetikere i ordineret diabeteskost og medicin, samt motion, blodsukker- og urinmålinger- får forståelse for egen rolle og kan handle i forbindelse med opsporing og forebyggelse af sygdommen- i plejen kan støtte diabetikeren i mestring af sin sygdom i hverdagen udfra en forståelse for, hvilken betydning det fysisk, psykisk og socialt kan have for diabetikeren at leve med sin sygdom- har kendskab til de øvrige faggrupper, der indgår i behandling og pleje af diabetikeren, for at kunne samarbejde med disse

Formål

Deltageren kan udøve pleje-, omsorgs- og behandlingsmetoder vedrørende diabetikere.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere m.fl., der arbejder eller ønsker at arbejde med grundlæggende pleje-, og omsorgsopgaver for diabetikere. Ovenstående uddannelser - sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse, for at have grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning.

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet