Pleje og behandling af kræftpatienter

  • Info
Fagnummer: 42682

Beskrivelse

Målet er at deltagerne: Får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer - såvel radikale som palliative - af kræftramte, således at de bliver i stand til at medvirke ved planlægning og udførsel af et individuelt plejeforløb, og derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte. Kan genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes pårørende, og kan, med respekt for det enkelte menneske, give en individuel tilpasset støtte, vejledning og omsorg. Kan få kendskab til og i et vist omfang anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet med den kræftramte og dennes pårørende. Får kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så de kan henvise til og vejlede i brug af disse. Bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og kollegaer og dermed kan forebygge psykiske arbejdsskader.

Formål

Deltagerne kan udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme i relation til forskellige behandlingsformer.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primærkommunerne. Sygehjælpere skal have gennemgået den overenskomstaftalte efteruddannelse for at have en grundlæggende viden om farmakologi og medicingivning.

Varighed

10 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet