De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

  • Info
Fagnummer: 42677

Beskrivelse

Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere.

Formål

Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.Deltagerne skal have minimum 2 års arbejdserfaring.

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi