Kirurgisk fordybelsesmodul

  • Info
Fagnummer: 42675

Beskrivelse

Deltagerne kan efter uddannelsen:- bevidst anvende sin viden om kirurgisk sygdomslære i forhold til de almene pleje- og omsorgsmæssige opgaver i relation til den kirurgiske patient. - bevidst anvende sin viden om de psykologiske og pædagogiske faktorers indflydelse på sundheds- og sygeplejen af den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og udføre forebyggende præoperativ sundheds- og sygepleje hos patienten med en almen kirurgisk lidelse.- selvstændigt observere og udføre forebyggende postoperativ sundheds- og sygepleje hos patienten med en almen kirurgisk lidelse. - selvstændigt observere og vurdere samt udføre sundheds- og sygepleje af de hyppigst forekommende sårtyper på en kirurgisk afdeling.- selvstændigt vurdere behov for og udføre forebyggende mobilisering af den kirurgiske patient. - bruge sin viden om ernærings- og væskebalancens betydning som forebyggende indsats for den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og vurdere samt iværksætte forebyggende sundheds- og sygeplejemæssige handlinger i forbindelse med udskillelser hos den kirurgiske patient. - selvstændigt observere og bruge sin viden om smerters betydning for den kirurgiske patient samt iværksætte forebyggende sundheds- og sygeplejehandlinger rettet mod smerter. - selvstændigt observere og bruge sin farmakologiske viden om de mest almindeligt anvendte lægemidler, deres virkning og bivirkning, på en kirurgisk afdeling. - selvstændigt bruge sin viden om hygiejnens sygdomsforebyggende betydning i en kirurgisk afdeling.

Formål

Deltagerne kan varetage den komplekse helhedsorienterede omsorg og pleje af den kirurgiske patient.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den sekundære sektor.Deltageren skal have minimum 1 års praktisk erfaring inden for det somatiske område, og ved optagelsen på uddannelsen være ansat på en kirurgisk afdeling.

Varighed

20 dage

Områder

Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet