Forebyggende arbejde for og med udsatte unge

  • Info
Fagnummer: 42172

Beskrivelse

Deltageren kan medvirke i arbejdet med at inddrage udsatte børn og unge i det almindelige klubliv og andre pædagogiske tilbud - herunder børn og unge med særlige behov, eksempelvis nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Deltageren kan identificere tegn på misbrug og medvirke til at støtte og vejlede de unge i forhold til misbrugsproblemer samt i deres relationsdannelse og samspil med andre unge. Deltageren kan indgå i det kriminalitetsforebyggende arbejde og kan medvirke til, at familierne bliver inddraget i det forebyggende arbejde. Desuden kan deltageren motivere de unge til at arbejde aktivt med deres ønsker til job og uddannelse. Som led i det forebyggende arbejde er deltageren opmærksom på sin egen rolle og muligheden for at etablere en forpligtende voksenkontakt med den unge. I samarbejde med ledelse og kollegaer kan deltageren reflektere over egen praksis i forhold til at forebygge og modvirke marginaliseringsprocesser. Desuden kan deltageren medvirke i arbejdet med at etablere tværfagligt samarbejde med andre aktører, herunder foreninger mm., om integration og forebyggelse i lokalområdet.

Formål

Formålet med uddannelsen er at klæde deltagerne på til at medvirke i det forebyggende arbejde for og med udsatte unge. På uddannelsen arbejder deltagerne bl.a. med inddragelse af unge med særlige behov, misbrugsproblematikker, kriminalitetsforebyggelse og tværfagligt samarbejde.

Målgruppe

Målgruppen er klubmedarbejdere i AMU-målgruppen - dvs. medarbejdere med en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge