Opsporing af selvskadende adfærd

  • Info
Fagnummer: 41251

Beskrivelse

Deltageren kan opspore selvskadende adfærd og følge op på sin mistanke om selvskadende adfærd hos børn, unge eller voksne. Deltageren kender forskellige former for selvskadende adfærd og kan i opsporingsarbejdet anvende viden om, hvordan selvskadende adfærd kommer til udtryk, samt hvordan bagvedliggende psykiske og sociale mekanismer har betydning for selvskadende adfærd. Deltageren kan tale med barnet, den unge eller den voksne om dennes vanskeligheder og behov for hjælp. I det arbejde kender deltageren sin egen rolle og sit eget kompetenceområde og kender mulighederne for at få hjælp. Desuden kan deltageren beskrive sine observationer til relevante parter.

Formål

Deltageren opnår indsigt i opsporing af selvskadende adfærd samt viden om forskellige hjælpemuligheder.

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere i dag- og døgntilbud, klubmedarbejdere, familieplejere, støtte-kontaktpersoner, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og tilsvarende grupper.

Varighed

2 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet