Pædagogiske metoder i ældreplejen

  • Info
Fagnummer: 40999

Beskrivelse

I det daglige arbejde kan deltageren i såvel borgerens eget hjem som på institutioner skabe samspilsformer for og med ældre, der styrker de ældres sociale integritet og derved bevarer eller udvikler ældres sociale liv. Deltageren kan arbejde aktiverende, således at ældres identitet bevares, for eksempel gennem inddragelse af ældre i almindelig daglig livsførelse. Deltageren kan i det daglige kommunikere på en måde, så relationer udvikles positivt, og arbejde udviklingsorienteret i forhold til de dilemmaer, som opstår i mødet mellem ældre og fagprofessionelle.Ligeledes kan deltageren arbejde udviklingsorienteret i forhold til dilemmaerne i mødet ældre imellem.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter erhverver sig pædagogiske redskaber i arbejdet med ældre mennesker.

Målgruppe

Deltagerne skal have erfaring med arbejdet blandt ældre mennesker i eget hjem eller på ældreinstitution.

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi