Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud & SFO

  • Info
Fagnummer: 40955

Beskrivelse

Deltageren kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. Deltageren kan indgå aktivt i arbejdet med at understøtte inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. I det arbejde kan deltageren støtte det enkelte barns trivsel gennem oplevelsen af at høre til i et fællesskab. Deltageren kan indgå i arbejdet med dokumentationsmetoder, der afdækker forhold i miljøet med betydning for inklusionen, og medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn. Deltageren kan i samarbejde med ledelse og kollegaer reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser samt medvirke til et konstruktivt forældresamarbejde, som understøtter værdierne i den pædagogiske praksis.

Formål

Deltageren kan efter kurset bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø. På kurset arbejdes med, hvordan man kan medvirke til inddragelse og deltagelse af alle børn i dagligdagens aktiviteter i dagtilbud og SFO. Deltageren lærer at medvirke til synliggørelse af tendenser i samspillet, der modarbejder inklusion af enkelte børn eller en gruppe af børn, samt at reflektere over egen praksis og egen rolle i forhold til at forebygge og aktivt modvirke marginaliseringsprocesser.

Målgruppe

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i daginstitutioner og SFO.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge