Sårpleje, medvirken ved sårpleje

  • Info
Fagnummer: 40878

Beskrivelse

Med udgangspunkt i erfaringer fra pleje- og omsorgsarbejdet med mennesker, der bor i eget hjem, kan deltageren arbejde med mindre kompliceret sårpleje. Deltageren kan samarbejde om varetagelse af grundlæggende sygepleje hos mennesker med almindeligt og hyppigt forekommende sår. Deltageren har viden om forebyggelse af sår, faktorer af betydning for optimal sårheling og forebyggelse af komplikationer. Deltageren kan medvirke ved mindre kompliceret sårpleje og videregive relevante observationer.

Formål

Formået med uddannelsen er, at deltagerne kan medvirke ved sårpleje.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og lignende.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet