Neurorehabilitering af senhjerneskadede

  • Info
  • Afholdelse og tilmelding
Fagnummer: 40821

Beskrivelse

Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens bedst mulige fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder. Endvidere kan deltageren indgå i det tværfaglige team omkring borgeren. Deltageren kan i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker samt de behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler m.m. fra sygehuset eller kommunen. I samarbejdet med borgeren og de pårørende kan deltageren formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer.

Formål

Deltageren kan anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Vælg hold

Tilmeld

Kviknummer

ams1818

Dato

07-05-2018 - 09-05-2018

Varighed

3,0 dage

Priser

Afholdelsessted

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Arvikavej 2 C
7800 Skive

Undervisningstype

Kontaktperson

Pia Merete Hansen
89124407

Dage for afholdelse

  • 07-05-2018 - 09-05-2018