Arbejdet med anbragte børns livshistorie

  • Info
Fagnummer: 40624

Beskrivelse

Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie. Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Formål

Deltageren kan støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan vise respekt for barnets historie. Deltageren kan støtte barnet i at inddrage tiden i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Målgruppe

Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge.

Varighed

2 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge