Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

  • Info
Fagnummer: 40606

Beskrivelse

Deltagerne videreudvikler, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden om arbejdsmiljø, forflytning og lejring, de professionelle faglige færdigheder, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet. Desuden udvikles evnen til, i et etisk perspektiv, at arbejde kreativt og refleksivt i forhold til personflytninger.

Formål

Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet.

Målgruppe

Det forudsættes, at deltagerne har eller ønsker at opnå beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet