Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet

  • Info
Fagnummer: 40144

Beskrivelse

Med udgangspunkt i deltagerens daglige arbejde kan deltageren give og modtage kollegial supervision inden for det pædagogiske eller sociale og sundhedsfaglige arbejdsområde ud fra kendskab til de grundlæggende principper og metoder. Deltageren kan bidrage til at udvikle en dialogbaseret arbejdspladskultur. Deltageren kan gennem refleksion og spørgeprocesser medvirke til at udvikle personlige og faglige kompetencer både hos sig selv og kolleger.

Formål

Deltageren kan ud fra kendskab til grundlæggende principper og metoder give og modtage kollegial supervision.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

5 dage

Områder

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap