Selvstændigt arbejde med rehabilitering

  • Info
Fagnummer: 40127

Beskrivelse

Deltageren kan på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats. Deltageren kan i træningsindsatsen aktivt medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer. Endelig kan deltageren i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes.

Formål

Deltageren kan i et tværfagligt samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt arbejde med borgerens rehabiliteringsproces.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner med erfaring inden for arbejde med rehabilitering.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet