Medvirken til rehabilitering

  • Info
Fagnummer: 40126

Beskrivelse

Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren, herunder henvise til støttemuligheder, ligesom deltageren ud fra relevante genoptræningsprincipper kan samarbejde med borgeren og det tværfaglige team om borgerens almindelige daglige livsførelse. Deltageren kan endvidere handle hensigtsmæssigt i forhold til reaktioner, denne møder hos borgeren, samt ud fra en rehabiliteringstænkning medvirke til at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren.

Formål

Deltageren kan ud fra rehabiliteringsprincipper samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner.

Varighed

3 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet