Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet

  • Info
Fagnummer: 40123

Beskrivelse

I forbindelse med den daglige pleje og omsorg kan deltageren vurdere behovet for hjælp til daglig tandpleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes funktionsniveau. Deltageren kan endvidere udføre den daglige tandpleje ud fra kendskab til etiske dilemmaer, herunder risiko for omsorgssvigt. Deltageren kan desuden genkende de mest almindelige tandproblemer og tandsygdomme og kan vurdere, om der er behov for inddragelse af den almindelige voksentandpleje, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Formål

Efter endt uddannelse er deltageren i stand til at vurdere, observere og udføre sufficient forebyggende tandpleje hos borgeren.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Varighed

2 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap