Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL

  • Info
Fagnummer: 40122

Beskrivelse

Deltageren kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Deltageren kan endvidere selvstændigt udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb. Ved forværring af sygdommen kan deltageren vidererapportere til det tværfaglige team og derved forebygge forværring af sygdommen og indlæggelse. Endvidere kan deltageren vejlede i forebyggelse af KOL og kan følge op på forebyggelsen ved at inddrage tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere samt netværket. Deltageren kan igangsætte en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren kan deltageren reflektere over betydningen af egen kommunikation. Deltageren kan desuden fagligt dokumentere og begrunde sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Formål

Deltageren kender årsagerne til KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og kan identificere sygdommen. Deltageren kan selvstændigt udøve plejeopgaver i forhold til ordineret behandling, observere og handle, når sygdommen er velbehandlet, og medvirke til plejeopgaver i det akutte forløb.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende jobfunktioner fra alle sektorer, som har erfaring fra arbejdet med borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse).

Varighed

5 dage

Områder

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet